عوارض سکس از مقعد (عقب) داشتن

عوارض سکس از مقعد داشتن خطرات و عوارض رابطه مقعدی چیست؟ رابطه مقعدی، سکس مقعدی یا آنال سکس (Anal sex) نام نوعی از رابطه جنسی است که در آن از مقعد به عنوان عضو جنسی زنانه استفاده می‌شود. عوارض و مضرات رابطه مقعدی بر هیچکس پوشیده نیست و این رابطه هم از لحاظ شرعی و […]

ادامه مطلب